Dörrar från Teckentrup – rätt dörr för alla behov

Teckentrup erbjuder sedan många år dörrar för alla byggnadstyper. Speciellt affärs- och industribyggnader ställer i våra dagar krav som går långt utöver att bara kunna stänga till en ingång. Till exempel ska hänsyn tas till såväl brandskyddsbestämmelser och säkerhetsaspekter som värme- och ljudisolering vid valet av dörrar. Teckentrup har med hjälp av innovativ produktutveckling specialiserat sig på att uppfylla dessa behov och erbjuder ett tekniskt fullödigt dörrutbud.

 

Brandklassade dörrar. Teckentrups branddörrar uppfyller alla krav utifrån brandrisken och brandbelastningen. Det omfattande sortimentet omfattar motståndsklasserna brandsäker (T30), mycket brandsäker (T60) och brandresistent (T90). Kontakta oss för mer information: Portexpert.se , info@portexpert.se , 08-588 33 779 Brandklassade dörrar
Teckentrups branddörrar uppfyller alla krav utifrån brandrisken och brandbelastningen. Det omfattande sortimentet omfattar motståndsklasserna brandsäker (T30), mycket brandsäker (T60) och brandresistent (T90).

 

Rökskyddsdörrar.Rökskyddet är lika viktigt som brandskyddet. Teckentrups rökskyddsdörrar är testade enligt DIN 18095, är utrustade med speciella tätningssystem och stänger automatiskt med hjälp av dörrstängare.Kontakta oss för mer information: Portexpert.se , info@portexpert.se , 08-588 33 779 Rökskyddsdörrar
Rökskyddet är lika viktigt som brandskyddet. Teckentrups rökskyddsdörrar är testade enligt DIN 18095, är utrustade med speciella tätningssystem och stänger automatiskt med hjälp av dörrstängare.

 

Säkerhetsdörrar. Teckentrups inbrottshämmande dörrar både människor och materiella värden. Från säkerhetsdörren i källaren till celldörrarna i fängelser uppfyller våra inbrottshämmande dörrar motståndsklasser upp till klass WK/RC 4. Kontakta oss för mer information: Portexpert.se , info@portexpert.se , 08-588 33 779 Säkerhetsdörrar
Teckentrups inbrottshämmande dörrar både människor och materiella värden. Från säkerhetsdörren i källaren till celldörrarna i fängelser uppfyller våra inbrottshämmande dörrar motståndsklasser upp till klass WK/RC 4.

 

Ljudisolerade dörrar. Den som vill skydda sig mot buller hittar rätt produkt bland Teckentrups ljuddörrar som isolerar ljud upp till 57 dB. Dörrarna uppfyller föreskrivna isoleringsstandarder och är testade enligt SS-EN 20140/717-1.Kontakta oss för mer information: Portexpert.se , info@portexpert.se , 08-588 33 779 Ljudisolerade dörrar
Den som vill skydda sig mot buller hittar rätt produkt bland Teckentrups ljuddörrar som isolerar ljud upp till 57 dB. Dörrarna uppfyller föreskrivna isoleringsstandarder och är testade enligt SS-EN 20140/717-1.

 

Värmeisolerande dörrar. Att undvika värmeförluster är en viktig egenskap hos Teckentrups dubbelväggade, värmeisolerande universaldörrar. Här spelar värmeisoleringsvärden (UD) en väsentlig roll. Kontakta oss för mer information: Portexpert.se , info@portexpert.se , 08-588 33 779 Värmeisolerande dörrar
Att undvika värmeförluster är en viktig egenskap hos Teckentrups dubbelväggade, värmeisolerande universaldörrar. Här spelar värmeisoleringsvärden (UD) en väsentlig roll. 

 

Innerdörrar. Överallt i byggnader finns det dörrar som måste kunna uppfylla särskilt höga krav utan att inredningsdesignen ska behöva bli lidande. För dessa fall erbjuder Teckentrup robusta innerdörrar av stålplåt som ändå smälter in harmoniskt i omgivningen. Kontakta oss för mer information: Portexpert.se , info@portexpert.se , 08-588 33 779 Innerdörrar
Överallt i byggnader finns det dörrar som måste kunna uppfylla särskilt höga krav utan att inredningsdesignen ska behöva bli lidande. För dessa fall erbjuder Teckentrup robusta innerdörrar av stålplåt som ändå smälter in harmoniskt i omgivningen.

 

Skottsäkra ståldörrar. En skottsäker ståldörr förhindrar att en projektil går igenom dörren. Skottsäkra dörrar används bl.a. i säkerhetszoner på flygplatser, på järnvägsstationer och polisstationer, i banker, och domstolsbyggnader, men också i privatbostäder med höga krav på säkerheten. Kontakta oss för mer information: Portexpert.se , info@portexpert.se , 08-588 33 779 Skottsäkra ståldörrar
En skottsäker ståldörr förhindrar att en projektil går igenom dörren. Skottsäkra dörrar används bl.a. i säkerhetszoner på flygplatser, på järnvägsstationer och polisstationer, i banker, och domstolsbyggnader, men också i privatbostäder med höga krav på säkerheten.