Modell Baseline+, garageportsöppnare

Garage­port­öpp­nare går mycket tyst och mjukt och är under­hålls­fria.

 

Det är givetvis också mycket viktigt för att pro­dukter är säkra att an­vända. Alla pro­dukter

är god­kända av TÜV och CE-märkta. SP, Sveriges Tek­niska Forsknings­institut, har testat

port­automatiker enligt gällande normer och före­skrifter och de är god­kända till de flesta

garage­portar såsom tak­skjut­portar, slag­portar, inåtgående vipportar och ut­åt­gående vipportar. 

 

Porten stoppas omedel­bart om ett hinder kommer ivägen. Om stoppet in­träffar vid stäng­ning

backas porten unge­fär en deci­meter. Portöppnaren spärrar porten så att du inte behöver ha

ett utvän­digt lås vilket minskar risken för inbrott.

 

Garage­port­öppnare kan in­stalleras även i garage med låg tak­höjd. Det krävs endast 35 mm

mellan portens högsta punkt och garage­taket. 

 

Baseline+ har en mycket kom­pakt kon­struk­tion och har där­för ett mini­malt

utrymmes­behov. Motor, styrenhet och belysning är i ett och samma stycke.

 

Baseline+ är en enkel och pris­värd lös­ning för garage med garage­portar av lättare typ.

Den är till ex­empel lämp­lig för garage­längor.

 

Port­öppnare i grund­utförande ryms i en enda kar­tong. Enkelt och praktiskt!

I leverans ingår:

- För­monterad driv­enhet

- Ergo­nomisk mini­fjärr­kontroll (2 kanaler),

- Monterings­sats och bruks­anvisning.

  

Baseline+

 
Nätspänning: 220-240 V, 50-60 Hz
Skyddsklass: IP 20
Max. drag-/tryckkraft: 400 N
Nominell dragkraft: 120 N
Nominell effektförbrukning: 80 W
Effektförbrukning, standby: 3 W
Max. hastighet: 140 mm/s
Temperaturområde: -20°C / +50°C
Max. portbredd, vipport: 3000 mm
Max. portbredd, takskjutport: 3000 mm
Max. porthöjd, vipport: 2550 mm
Max. porthöjd, takskjutport: 2300 mm
Max. rörelselängd: 2550 mm
 

 

Porttyper: utåt-/inåtgående vipport, takskjutport

Radio: 868,8 MHz med rullande kod, räckvidd ca 50 m

Tillverkad i Tyskland

 

 

 

  


Garageportar-konfiguratorn

Leter ni efter ny garageport? Med några enkla "klick" visar CarTeck-konfiguratorn hur er drömport ser ut i ert egna garage. 
 Öppna konfiguratorn
[ Extern länk i popup-fönster ]

 

Mer information

Bläddra i broschyr 

Ladda ner broschyr, PDF