Snabbrullportar

 

  

 

Varje port från Teckentrup kännetecknas av en mycket hög materialkvalitet

och ett i minsta detalj väl genomtänkt konstruktionssystem

 

 Självbärande, varmförzinkade sidostyrskenor

 Ytterst stabil, vävförstärkt portduk med PVC-fönsterinlägg

 Portduken hålls alltid spänd tack vare en speciell nederkant

 Säker tätning av sidostyrskenorna gentmot portduken tack vare speciella

    borsttätningar

 Kraftig snäckhjulsväxelmotor, som standard med en digital gränslägesbrytare


Teckentrups snabbrullportar rekommenderas för robust och permanent

användning både inom- och utomhus.

En snabbrullport säkerställer ett problemfritt trafikflöde och minskar energiförlusten

avsevärt under den kalla årstiden. Dessutom skyddar dessa portar mot smuts och

förhindrar luftdrag. Utomhus är dessa snabbrullportar i kombination med

Teckentrups takskjutportar och rullportar en optimal lösning, snabba på dagen och

säkra på natten. Vid sidan om alla andra fördelar har dessa högmoderna snabbrullportar också ett perfekt anpassat driv- och styrsystem.
Idag ställs allt högre krav från företag på effektivitet inom distribution och produktion.

Detta medför ökade krav på korta passagetider. Teckentrups snabbrullportar möter dessa krav hos sina kunder. Teckentrup arbetar kontinuerligt för att optimera korta passagetider.

Vi kan därför presentera olika typer av snabbrullportar med öppning- och stängningstider på mellan 0,8-1,5 m/sek. För att säkerställa optimal funktion och undvika onödiga reparationer av snabbrullportar krävs regelbundet underhåll av Teckentrups alla portar oavsett i vilka miljöer snabbrullportarna är installerade i. Teckentrups intelligenta anticrash system är integrerat och ökar dörrarnas säkerhet och effektivitet. Om det uppkommer en kollision mellan ett fordon och anticrash- kanten så öppnas automatiskt den kvarhållande mekanismen.


Låt oss diskutera vilka funktioner dina portar bör ha, så kan vi presentera den lösning som bäst passar dina och ditt företags behov.

  

"Självbärande och väldigt stabila! 

 

Mer information

Bläddra i broschyr

Ladda ner broschyr, PDF

Tekniska data, PDF

Tekniska ritningar, DWG 

   

Intelligent crash-skydd med

fjäderkraft

Det inbyggda crash-skyddet med fjäderkraft ökar

portanläggningens säkerhet och lönsamhet. 

Om nederkanten kommer i kontakt med ett hinder öppnas automatiskt en spärrmekanism. 

Gliddetaljernas ändstycken går omgående tillbaka

in i den specialkonstruerade nederkanten och kan

tryckas ut ur styrskenorna åt båda sidor.

Gliddetaljerna belastas inte mekaniskt och har

därför en mycket lång livslängd.