Garageportar från Teckentrup, takskjutportar och vipportar

Numera är en garageport mer är bara något man bara stänger garaget med. Idag väljer vi vår garageport så att den utseendemässigt passar till husets arkitektur, vilket innebär att porten har blivit en avgörande del av helhetsintrycket. Antingen du vill följa din helt personliga smak eller om du vill skilja dig från grannarna har garageporten verkligen utvecklats till en viktig del av husets formgivning, som alltid får en personlig touch tack vare att portarna finns i många olika färger, med olika ytor och med många olika glaspartier.


Utöver utseendet hos Teckentrups moderna garageportar lägger vi också vikt vid säkerheten, användarvänligheten och värmeisoleringen. Utrustning som fingerklämskydd, elmotorer t.ex. med fotoceller och inbrottsskydd som tillval, ger dagens garageportar en standard som man inte bör avstå från. Framför allt portar som är äldre än 20 år ökar risken för olyckor och skador. Gamla fjädrar kan bli slitna eller gå sönder och garageporten kan då falla ner obehindrat. I dessa fall är ett byte absolut nödvändigt och kan klaras av redan på en dag.

Utöver de vanliga vipportarna används numera även takskjutportar. De öppnas lodrätt uppåt och behöver inte mycket plats framför och i garaget, i motsats till takskjutportarna som svänger utåt när de öppnas. Därmed kan du till exempel parkera bilen direkt framför garageporten . Portbladet består av flera sektioner som sitter ihop och porten öppnas uppåt i löpskenor som sitter på sidorna. Den genomtänkta dragfjädertekniken och de dubbla, dolda vajrarna på båda sidorna förhindrar att takskjutportarna kan falla ner.

Nyckelorden energibesparing och värmeisolering blir allt viktigare i dag – även för garageportar. Därför är Teckentrups takskjutportar genomgående 40 millimeter tjocka och dubbelväggade. Det skyddar garaget mot kyla. Praktiskt, eftersom garaget ofta även används som verkstad eller hobbyrum.

 

 

"Porten har blivit en avgörande del av helhetsintrycket."

 

 

Våra olika portar

CarTeck garageport GSW 40-L
Takskjutporten med maximalt design-urval.

 

CarTeck garageport GSW 40-M
Takskjutporten som uppfyller många önskemål om utrustning.

 

CarTeck garageport GSH
Takskjutporten av massivt trä.

 

CarTeck vipportar
Passande portsystem för alla garage.

 

CarTeck garageport-motorer
Användarvänlighet utan att lämna bilen.