Industriport - Brandtakskjutport T-30 Teckentrup S 

 

      

 

Brandskydds takskjutport "T30 - Brand Teckentrup S" som förhindrar eldspridning!

 

Portbladet, som består av sektioner ovanpå varandra, glider tillbaka in under taket och

spar så mycket plats. Denna port rekommenderas även om man har ett lågt överstycke.

Väl genomtänkta säkerhetsdetaljer uppfyller alla krav som ställs arbetssäkerheten. 

Teckentrup brandskydds-takskjutportar löser i stort sett alla problem, även om man

använder kranar eller om arbetet framför porten inte får störas.

 

Godkänd av byggnadsinspektionen

Takskjutporten T30 "Teckentrup S" som förhindrar eldspridning, godkännande nr Z-6.20-2135,

är testad enligt EN 1634-1 (DIN 4102) 

 

Tillåten storlek

Bredd: 1000 - 5000 mm, Höjd: 2000 - 3630 mm,  röktätt utförande


Portblad

● Bestående av vågräta, äver varandra anordnade panel-element, som är förbundna med

   varandra medels scharnerband.

● Antalet panel-element motsvarar portens höjd.

● Dubbla väggar, plåttjocklek 0,4 mm.

● Förstärkning: U-profilram. 

● Isolering: på hela ytan limmade silikatskivor och mineralull.

● Portbladstjocklek: 40 mm

 

Yta

● Ut- och insidan i stucco-design (utsidan alternativt i woodgrain)

● Portblad grundmålat (ut- och insidan RAL 9002)

● Om så önskas även med RAL-grundmålning (se prislistan)

● Karm förzinkad, torsionsfjädrar med grundmålning.


Manövrering

Manuell manövrering eller elektrisk automatik

  


 

 

  

Kvalifikationer

Brandsäkerhet

enligt EN 1634-1 (DIN 4102) 

 

Mer information

Bläddra i broschyr

Ladda ner filen, PDF

Tekniska data, PDF

Tekniska ritningar, DWG

Monteringsanvisningar, PDF

Godkännande, PDF