Rullgaller

 

  

Ett skräddarsytt portkoncept för ekonomiska lösningar

Teckentrup rullgaller, som finns med olika sorters galler av stål, aluminium eller

ädelstål, säkerställer en optimal ventilation och ger ett optimalt skydd.

Profilen 6010 visio med sin fina perforering förhindrar t.ex. att löv och skräp kan

tränga in och samlas bakom gallret. Dessa galler används framför allt för butiker

med stora skyltfönster, underjordiska garage och parkeringshus.

Alla rullgaller har som standard ett automatiskt skydd mot att kunna skjutas upp.   

  

 

Mer information

Bläddra i broschyr

Ladda ner broschyr, PDF

Tekniska data, PDF

Tekniska ritningar, DWG

Monteringsanvisningar, PDF

  

Modernaste maskintekniken

Teckentrups maskinerier kännetecknas av en robust

mekanik, effektiva motorer och intelligenta styrsystem 

Alla system-komponenter är perfekt anpassade till

användning med hög påkänning. Dessutom finns

förmonterade komponenter och special-tillbehör för

en snabb och okomplicerad montering.

  

Genomtänkta detaljer

Teckentrup rullportar stämmer som standard

överens med de säkerhetskrav som de aktuella

Europa-normerna ställer.

De uppfyller kraven enligt EN 13241-1.