Försäljning, installation, underhåll och service!

VI HÅLLER DÖRRAR OCH PORTAR ÖPPNA FÖR STÄNDIG FRAMGÅNG

 

Vår styrka är att vi ständigt förbättrar våra produkter och utvecklar nya teknologier.

Tack vare våra innovativa lösningar är vi alltid ett steg före dagens teknologiska nivå.

Men bara med avancerade produkter är framgång inte möjlig. Den är först möjlig,

om man kombinerar tekniskt kunnande med vänlig och kompetent service .

Vi vill att våra kunder ska vara nöjda, och det betyder att vi måste vara tillförlitliga,

hålla oss till de överenskomna tiderna och att snabbt kunna lösa ett problem.

 

Vi strävar efter en problemfri drift och att behålla det på det sättet.

”Så länge de fungerar perfekt tänker man inte på dem…”

 

Försäljning, installation, underhåll och service av:

Industriportar, rullportar, dockstationer, lastbryggor, vädertätningar, garageportar,

snabbgående portar/dukar, jaulsier, galler, grindar, dörrar, automatikdörrar och

entrépartier.

 

Vi utför service och reparationer på alla typer av märken och modeller! 

"Våra förebyggande underhålls- och säkerhetsinspektioner tryggar produktiviteten

och säkerställer att er installation följer föreskrifterna". 

 

Varför förebyggande underhåll och service?

 

Säkerhet       

 

 

Driftsäkerhet        

  

 

Energieffektivet

    

 

Lägre totalkostnad            

Minimera risken för olyckor

(unvika olyckor och risk för personskador m.m.)

 

Öka drifttillgängligheten

(minska risken för driftstopp, haverier och oplanerade avbrott m.m.)

 

Minskar energikostnaderna

(portar som inte går att stänga) 

  

Ger bra underlag för planerade underhåll och framtida investeringar

(förlänger livslängden, undviker dyra jourutryckningar - kostnaderna är betydligt dyrare ifall nödreparationer

måste utföras)   

 

 

Gratis konsultation

Kontakta oss      

 

                                            

          

Kontakta oss för gratis konsultation 

Vi kommer ut till Er och diskuterar förebyggande underhåll och

service som passar era behov.

Tel. 08-588 33 779, info@portexpert.se 

 

Förebyggande underhåll

Kontraktservice                 

  

 

 

Bra att veta!

    

         

Med våran kontraktservice garanterar vi Er som kund:

En säker,tillförlitlig och energieffektiv drift dygnet runt.

Våra certifierade tekniker levererar en fullt dokumenterad service.

 

Enligt gällande riktlinger från Boverket skall maskindrivna portar

kontrolleras av sakkunning minst två gånger årligen i syfte att 

säkerställa funktion och säkerhet. Läs mer här!

 

Avhjälpande underhåll 

Jour    

                                            

      

Har Ni driftstopp eller akuta fel som måste åtgärdas

Kontakta oss på: jour@portexpert.se eller ring till:

 

Roger M (servicechefen) 0761-677200

 

Tommy B (servicetekniker) 0738-316043

 

Stefan L (servicetekniker) 0704-4446045

 

Mikael D (servicetekniker) 0700-019195

 

Roine W (servicetekniker) 0790-766668