Rullportar är bekväma och säkra

Teckentrup rullportar anpassar sig till varje situation. 

 

 för lastningsområden
 perfekt för underjordiska garage
 för detaljhandeln som butiksskydd, t.ex. i gallerior
 optimal anpassning till arkitekturen runtom
 platsbesparande och optimal om det finns explosionsskyddsföreskrifter
 som utvändig rullport med pansarbeklädnad
 speciallösningar även vid extrema dimensioner 

 

Den enkla, men samtidigt robusta och flexibla konstruktionen med ett tätt lindat pansar ger utrymme för många olika användningsmöjligheter. De kan monteras både ut- och invändigt och tack vare det ringa platsbehovet kan de också monteras på sidan eller i taket - Teckentrup rullportar anpassar sig till varje situation.
Man är stressad, har bråttom och är kanske bara lite ouppmärksam. Och då är en kollision mellan en maskin och rullporten lätt hänt - men hos Teckentrup har den mycket sällan allvarliga följder. Teckentrups rullpansar ger efter och fjädrar tillbaka -mjukt- och flexibelt; och tack vare de robusta profilerna behöver man sällan byta ut en port om olyckan har varit framme. Vid sidan om designen och de material som används så är det framför allt rullportarnas komponenter som övertygar. Stabila styrskenor, säkra stormhakar och en perfekt anpassad automatik- och styrsystem gör dessa moderna rullportar till en optimal lösning.

  

 

 

 

  

 

"Bekväma och säkra."